Veldmuis

Uiterlijk

 • Rug bruin tot grijsbruin, soms kleurvariaties tot zwart toe, buik lichter tot grijswit
 • Plompe bouw, stompe snuit, in de vacht verborgen oren en ogen; maakt een kortharige gladde indruk
 • Volwassen: 9,5 tot 12 cm lichaamslengte
 • Staartje veel korter dan lichaam
 • Pasgeboren veldmuisjes zijn kaal en blind

Ontwikkeling

 • Wijfjes gemiddeld 5 à 6 worpen per jaar (soms 3 tot 7); nestgrootte: 5 tot 6 jongen
 • Draagtijd: 3 weken; zoogperiode: onbekend, vermoedelijk 3 à 4 weken
 • Jongen na 25 dagen geslachtsrijp; draagtijd: 3 weken
 • Maximale levensduur: 1 jaar tot 16 maanden

Schade

 • Knaagschade aan de bast, aan de voet van jonge bomen
 • Overbrengen modderkoorts
 • Schade in weilanden door ondermijnen grasmat of bouwlanden door knagerij
 • Schade in boomgaarden kan zeer aanzienlijk zijn (ringen van de bomen)

Wering – preventie

 • Voorkomen dat voor veldmuizen geschikte biotoop ontstaat, dus geen terreinen met ruige begroeiing
 • Goed weidebeheer, grasmat kort, egaal; slootkanten schoonhouden, begroeiing kort
 • Boomgaardbescherming, bomenrij in zwarte grond; valfruit, snoeihout, zwad verwijderen bij windsingels, bodembegroeiing kort

De veldmuis is beschermd volgens de Flora- en faunawet. Echter sinds 23 februari 2005 is de veldmuis opgenomen in het Vrijstellingsbesluit.

 

Ongediertebestrijding Assen; Beestachtig goed!