Hoornaar

Uiterlijk

 • Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
 • De kop, het borststuk en het eerste segment van het achterlijf zijn roodbruin
 • De koningin lijkt op de werksters maar is forser
 • De larven zijn wit en pootloos
 • De kop is achter de ogen sterk verbreed

Schade

 • Kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
 • Is ‘vriendelijker’ dan de meeste wespensoorten; ze steken niet snel
 • Een steek kan gevaarlijk zijn als de steek plaatsvindt in een bloedvat of bij overgevoeligheid
 • Wanneer iemand na een steek onpasselijk of duizelig wordt, dan dient men direct de hulp van een arts in te roepen

Wering – preventie

 • Horren plaatsen en voedsel opbergen; eventueel naden en kieren dichten
 • Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen

Let Op! Ga niet zelf een hoornaarnest bestrijden, maar laat dit over aan de specialist die de beschermende middelen en de juiste insecticide heeft. Laat tot die tijd het nest met rust!

Mocht u overlast ondervinden van een hoornaarnest, dan kunt u ons bellen op 06-55852275. Indien onze agenda het toelaat, helpen wij u binnen 24 uur. Ongediertebestrijding Assen geeft u een vol seizoen garantie op de bestrijding. Er wordt géén garantie gegeven als u zelf al pogingen heeft ondernomen het nest te bestrijden!

 

Molestus Plaagdier Beheersing; Beestachtig goed!