Wespen

Limonadewespen

Een wespennest wordt in het vroege voorjaar, wanneer de temperatuur zo rond de 14ºC schommelt, meestal gebouwd in een verlaten muizennest, in de grond, schuur, muurholte, spouwmuur of onder een dak. Ook vogelhuisjes of schuttingen in de tuin worden hiervoor gebruikt. Een wespennest kan een gemiddelde doorsnede van 20-35 cm bereiken, maar er komen ook veel grotere wespennesten voor. Er zijn meestal meerdere ingangen in een wespennest. Een wespennest wordt gemaakt van plantenvezels of droog hout. Soms ziet men wespen aan droog hout of plantenvezels knagen. Dit vermengen zij met speeksel waardoor een grijze of bruingele papierachtige stof ontstaat, waarvan de raten worden gemaakt. In de cellen van de raat legt de koningin haar eieren, in elke cel één. De wesp gebruikt alleen droog, verweerd hout, waardoor het wespennest er grijzig of bruingeel uitziet. Vanaf augustus – september begint het wespennest te vervallen en worden de werksters lastig voor de mens.
In de directe omgeving van mens en dier kunnen wespen bijzonder hinderlijk zijn. Wanneer zij zich op afgelegen plaatsen bevinden, kunnen wespen ook zeer nuttige dieren zijn, aangezien zij andere insecten eten.

Uiterlijk

  • Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
  • Werksters c.a. 1-1,5 cm lang; koningin iets forser
  • Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels
  • Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (“wespentaille”)

Schade

  • Kunnen pijnlijke (bij allergie gevaarlijke) steken toebrengen indien het nest wordt verstoord of als wespen in het nauw worden gedreven
  • De hoofdbestanddelen van het gif zijn histamine en apitoxine
  • Wordt een persoon of dier na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, dan dient  men direct de hulp van een arts in te roepen

Wering – preventie

  • Horren voor open ramen, deuren en fijnmazig gaas voor ventilatieopeningen
  • Gesloten vuilcontainers, afvalemmers, e.d.
  • Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen.

Let Op! Ga niet zelf een wespennest bestrijden, maar laat dit over aan de specialist die de beschermende middelen en de juiste insecticide heeft. Laat tot die tijd het nest met rust!

Mocht u overlast ondervinden van een wespennest, dan kunt u ons bellen op 06-55852275. Indien onze agenda het toelaat, helpen wij u binnen 24 uur. Ongediertebetrijding Assen geeft u een vol seizoen garantie op de bestrijding. Er wordt géén garantie gegeven als u zelf al pogingen heeft ondernomen het nest te bestrijden!

Wespenbestrijding in Assen & omgeving

Ongediertebestrijding Assen; Beestachtig goed!