Wat zijn plaagdieren ?


Plaagdieren

Een plaagdier is een dier met eigenschappen die door mensen als schadelijk of ongewenst wordt ervaren. Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of geen plaagdier is, hangt af van de definitie die mensen hieraan geven. Het is zelfs mogelijk dat een dier in de ene omgeving als plaagdier wordt gezien, terwijl het in een andere omgeving als nuttig wordt beschouwd.

Gevaarlijke plaagdieren

Een voorbeeld van gevaarlijke plaagdieren betreft organismen die als vector (drager) voor menselijke ziekten kunnen dienen. Voorbeelden hiervan zijn ratten en hun vlooien, die de pest kunnen verspreiden, maar ook muggen die een verspreider van malaria kunnen zijn.

Concurrerende plaagdieren

Een ander soort plaagdieren betreft dieren die met mensen concurreren om voedsel, leefruimte of landbouwgewassen. Te denken valt in dit geval aan wormen in appels, boktorren in het hout van meubelen of huizen, maar ook aan insecten die gewassen beschadigen zoals motten op katoenplanten, of sprinkhanen die complete oogsten kunnen opeten.

Enge beestjes

De laatste categorie betreft enge beestjes. Het betreft dan ongewenste dieren die niet schadelijk zijn of anderszins een gevaar voor mensen of planten opleveren. Uit de omschrijving volgt al dat het, meer nog dan bij de overige groepen plaagdieren, een subjectieve categorie plaagdieren betreft. Wat door de ene persoon als eng wordt beschouwd, kan door een ander als irritant of juist nuttig gezien worden. Voorbeelden van dieren die in deze categorie vallen zijn kakkerlakken, pissebedden, mieren en huisvliegen.

Abonnement

Ongediertebestrijding Assen is gespecialiseerd in inspecties. Gedurende de periode van het contract wordt uw huis en/of bedrijf opgenomen in de inspectierondes. Wij zullen dan circa 6 tot 8 x per jaar, indien nodig vaker, uw huis en/of bedrijf visueel en met detectie middelen inspecteren op de aanwezigheid van ongedierte. Voordeel is dat u dat niet zelf in de gaten hoeft te houden en er wordt meteen actie ondernomen bij aanwezigheid van ongedierte. Aan het eind van de inspectie ontvangt u een rapportage met daarin de ondernomen acties of adviezen.

 

Ongediertebestrijding Assen; Beestachtig goed!