Houtaantasters

Houtaantastende insecten zijn te verdelen in twee groepen:

Nathoutboorders

Deze richten alleen schade aan in de natuur in reeds door vocht aangetast hout. Binnenshuis vormen deze insecten geen enkel gevaar. Hier kunnen ze niet overleven.

Drooghoutboorders

Hout wat verwerkt is in gebouwen, kan door hun larven ernstig beschadigd worden. De meest voorkomende drooghoutboorders in onze gebouwen zijn de gewone houtworm, de grote houtworm en de boktor. Vooral de boktorlarven kunnen de bouwkundige staat van een pand zo verminderen, dat bestrijding niet meer toereikend is en alleen nieuwbouw of vervanging een goed alternatief is. Deze insecten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dat wil zeggen; ei-larve-pop-imago. De larve, die uit het eitje komt, begint direct aan het hout te knagen. De larve richt de schade aan! Deze larve leeft circa 3 jaar in het hout, om zich daarna in het vroege voorjaar te verpoppen, net onder de oppervlakte van het hout. In de pop ontstaat het houtwormkevertje. Dit beestje drukt zich uit de pop door het laatste flinterdunne laagje hout, waarbij de typische ronde gaatjes ontstaan. Eenmaal op het hout aanwezig, zoeken de mannelijke en de vrouwelijke exemplaren elkaar op om te paren. Het vrouwtje legt hierna de eitjes, de kevertjes sterven en de cyclus is rond.

De ontwikkeling van de huisboktor verloopt bijna hetzelfde, alleen kan de larve wel 8 tot 12 jaar in het hout leven. Verder is de huisboktor groter, dus de schade zal ook aanzienlijk groter zijn.

 

Ongediertebestrijding Assen; Beestachtig goed!