Huiskrekel

Uiterlijk

 • Lengte volwassen insect 1,7 tot 2 cm excl. antennen
 • Huiskrekels zijn gevleugeld (kunnen vliegen)
 • Hebben goed ontwikkelde achterpoten; kunnen 20 cm ver springen
 • Vrouwtjes hebben een 11 tot 15 mm lange legboor
 • De larve heeft hetzelfde uiterlijk als het imago, maar dan zonder vleugels
 • De kleur is bruingeel met een bruine tot bruinzwarte tekening

Schade

 • Bevuilen o.m. voedsel, zijn dragers van o.m. bacteriën en mijten; verslepen smetstoffen
 • Kunnen schade veroorzaken door vraat aan o.m. katoen, wol, zijde en nylon
 • De mannetjes veroorzaken geluidhinder door hun luid gesjirp, veroorzaakt door het
  langs elkaar strijken van de voorvleugels om vrouwtjes te lokken

Wering – preventie

 • Naden en kieren dichten i.v.m. schuilplaatsen; ook ruimten rondom afvoer- en verwarmingsbuizen
 • Ventilatieopeningen voorzien van vliegengaas
 • Door zorgvuldige hygiëne voedselbronnen ontnemen
 • Levensmiddelen koel opslaan
 • Afvalstortplaatsen afdekken met zand (ca. 30 cm)
 • Etensresten en keukenafval opruimen in goed gesloten vuilnisemmers

 

Ongediertebestrijding Assen; Beestachtig goed!